Our Services

บริการขนส่งกากอุตสาหกรรม ขนส่งขยะ ขนส่งกากของเสีย ขนส่งของเสีย รับขนขยะไปกำจัดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยรถขนส่งที่มี วอ.8 มี GPS ติดตามที่รถทุกคัน เพื่อให้ลูกค้าเชื่อมั่นว่ามีการนำของเสียไปกำจัดเรียบร้อยจริง ด้วยรถขนส่งทุกประเภท ทั้งรถสิบล้อ Roll Off เดี่ยวและพ่วง , รถ LUGGER เดี่ยวและพ่วง , รถ TANK เดี่ยวและพ่วง , รถกระบะ

รถ ROLL OFF (BOX) เดี่ยว

นำ้หนักบรรทุกเฉพาะของเสียไม่เกิน 13 ตัน

รถ ROLL OFF (BOX) พ่วง

น้ำหนักบรรทุกเฉพาะของเสียไม่เกิน 24 ตัน

รถ ROLL OFF (TANK) เดี่ยว

เป็นรถที่มี VACUUM PUMP ติดตัวรถ น้ำหนักบรรทุกเฉพาะของเสียไม่เกิน 13 ตัน

รถ ROLL OFF (TANK) พ่วง

เป็นรถที่มี VACUUM PUMP ติดตัวรถ นำ้หนักบรรทุกเฉพาะของเสียไม่เกิน 24 ตัน

รถ ROLL OFF (เฮี้ยบ) เดี่ยว

น้ำหนักบรรทุกเฉพาะของเสียไม่เกิน 10 ตัน

รถ FIXED TANK TRUCK

น้ำหนักบรรทุกเฉพาะของเสียไม่เกิน 13 ตัน

รถ LUGGER (เดี่ยว)

น้ำหนักบรรทุกเฉพาะของเสียไม่เกิน 5 ตัน

รถ LUGGER (พ่วง)

น้ำหนักบรรทุกเฉพาะของเสียไม่เกิน 10 ตัน

รถ FOUR WHEELS

ขนาดกว้าง 2 เมตร , ยาว 3.5 เมตร , สูง 1.5 เมตร น้าหนักบรรทุกเฉพาะของเสียไม่เกิน 2 ตัน

พนักงานขับรถ

ผู้ช่วยพนักงานขับรถ