PORTFOLIO

รับกำจัดน้ำปนเปื้อนน้ำมัน บริษัท ควอลิเมอร์ จำกัด

กำจัดน้ำปนเปื้อนน้ำมัน
client
บริษัท ควอลิเมอร์ จำกัด
launch
จังหวัดชลบุรี
services
กำจัดน้ำปนเปื้อนน้ำมัน

description

รับกำจัดน้ำปนเปื้อนน้ำมัน โดยใช้รถ ROLL OFF TANK พ่วง กำจัดด้วยวิธีนำไปเป็นเชื้อเพลิงผสม (042)