PORTFOLIO

รับกำจัดผลิตภัณฑ์เสื่อมสภาพ บริษัท เคซีดี (ประเทศไทย) จำกัด

ผลิตภัณฑ์เสื่อมสภาพ
client
บริษัท เคซีดี (ประเทศไทย) จำกัด
launch
กรุงเทพมหานคร
services
กำจัดผลิตภัณฑ์เสื่อมสภาพ

description

รับกำจัดผลิตภัณฑ์เสื่อมสภาพ โดยใช้รถ ROLL OFF BOX เดี่ยว กำจัดด้วยวิธีนำไปเป็นเชื้อเพลิงผสม (042)