PORTFOLIO

บริการกำจัดวัตถุดิบเสื่อมสภาพ บริษัท วังเคมี จำกัด

วัตถุดิบเสื่อมสภาพ
client
บริษัท วังเคมี จำกัด
launch
จังหวัดสมุทรปราการ
services
บริการกำจัดวัตถุดิบเสื่อมสภาพ

description

กำจัดวัตถุดิบเสื่อมสภาพ นำไปกำจัดโดยกระบวนการฝังกลบอย่างปลอดภัย เฉพาะของเสียไม่อันตราย (071)