PORTFOLIO

รับกำจัดเศษพลาสติกจากการตัดแต่ง บริษัท ไทยเมจิกเทป จำกัด

ของเสียไม่อันตราย (071)
client
บริษัท ไทยเมจิกเทป จำกัด
launch
จังหวัดสมุทรปราการ
services
บริการกำจัดเศษพลาสติกจากการตัดแต่ง

description

กำจัดเศษพลาสติกจากการตัดแต่ง นำไปกำจัดโดยกระบวนการฝังกลบอย่างปลอดภัย เฉพาะของเสียไม่อันตราย (071)