PORTFOLIO

รับกำจัดกากข้าวโพดไม่ได้คุณภาพ บริษัท ไทยฟู้ดส์อาหารสัตว์ จำกัด

กำจัดกากของเสีย
client
บริษัท ไทยฟู้ดส์อาหารสัตว์ จำกัด
launch
กรุงเทพมหานคร
services
กำจัดกากของเสีย

description

กำจัดกากข้าวโพดไม่ได้คุณภาพ นำไปกำจัดด้วยกระบวนการนำไปเผาทำลายร่วมในเตาเผา ปูนซีเมนต์(076)