PORTFOLIO

บริการล้างทำความสะอาดบ่อบำบัดและกำจัดกากตะกอนจากระบบบำบัด บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ จำกัด

บ่อบำบัด
client
บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด
launch
กรุงเทพมหานคร
services
ทำความสะอาดบ่อบำบัด

description

บริการล้างทำความสะอาดบ่อ บำบัดและกำจัดกากตะกอนจากระบบบำบัด โดยนำไปกำจัดด้วยกระบวนการนำไปเผาทำลายร่วมในเตาเผาปูนซีเมนต์(076)