PORTFOLIO

บริการกำจัดสารเคมีใช้แล้ว Belzona Polymerics Co.,Ltd.

ของเสียอันตราย
client
Belzona Polymerics Co.,Ltd.
launch
services
บริการกำจัดสารเคมีใช้แล้ว

description

บริการกำจัดสารเคมีใช้แล้ว ด้วยกระบวนการนำไปฝังกลบของเสียอันตราย ทำการปรับเสถียรหรือทำให้เป็นก้อนแข็งแล้ว (073)