PORTFOLIO

บริการกำจัดใยแก้วเคลือบและวัสดุปนเปื้อน บริษัท ไทยประสิทธิ์เท็กซ์ไทล์ จำกัด

ของเสียไม่อันตราย (071)
client
บริษัท ไทยประสิทธิ์เท็กซ์ไทล์ จำกัด
launch
จังหวัดสมุทรสาคร
services
บริการกำจัดใยแก้วเคลือบและวัสดุปนเปื้อน

description

บริการกำจัดใยแก้วเคลือบและวัสดุปนเปื้อน ด้วยกระบวนการนไปฝังกลบเฉพาะของเสียไม่อันตราย (071)