PORTFOLIO

บริการกำจัดสินค้าเสื่อมสภาพ (เศษพริกแห้ง) งานกำจัด

ของเสียไม่อันตราย (071)
client
launch
services
งานกำจัด

description

ดำเนินการโดยใช้รถคอนเทนเนอร์ขนย้ายสินค้าเสื่อมสภาพ (เศษพริกแห้ง) จำนวน 3 ตู้ มากำจัดที่หลุมฝังกลบแบบไม่อันตราย (071) โดยใช้รถแบ็คโฮ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการของบริษัท เอ็น-เทคฯ นำเศษพริกแห้งออกจากตู้จนหมด