PORTFOLIO

บริการทำความสะอาดบ่อบำบัด บริษัท เฮสโก ฟู้ด จำกัด

บ่อบำบัด
client
บริษัท เฮสโก ฟู้ด จำกัด
launch
จังหวัดสมุทรปราการ
services
บริการทำความสะอาดบ่อบำบัด

description

งานทำความสะอาดบ่อบำบัดน้ำเสีย โดยการให้เจ้าหน้าที่ที่มีใบอนุญาตทำงานในสถานที่อับอากาศ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ใช้สายดูดของเสียจากบ่อบำบัดเข้ารถ Tank และทำความสะอาดบ่อบำบัดจนสะอาด