PORTFOLIO

รับกำจัดกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย บริษัท เอ็นเบิร์กฟู้ดไทย จำกัด

วัตถุดิบร่วมหมักทำปุ๋ย (083)
client
บริษัท เอ็นเบิร์ก ฟู้ดไทย จำกัด
launch
จังหวัดนครปฐม
services
บริการกำจัดกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย

description

รับกำจัดกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย โดยการกำจัดนำไปเป็นวัตถุดิบร่วมทำปุ๋ย (083) ที่โรงปุ๋ยกรีนพลัสออร์แกนิค จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา