PORTFOLIO

รับกำจัดเถ้าถ่าน จากบริษัท ซีพีเอฟ จำกัด (มหาชน) ศรีราชา

วัตถุดิบร่วมหมักทำปุ๋ย (083)
client
บริษัท ซีพีเอฟ จำกัด (มหาชน) ศรีราชา
launch
จังหวัดชลบุรี
services
บริการกำจัดเถ้าถ่าน

description

รับกำจัดเถ้าถ่าน นำมากำจัดโดยนำไป เป็นวัตถุดิบร่วมทำปุ๋ย (083) ที่โรงปุ๋ยกรีนพลัสออร์แกนิค จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการนำภาชนะ Roll Off Box จำนวน 2 Box ไปวางเพื่อรองรับเถ้าถ่าน